video | Պարույր Սևակ

video tagged posts

Կենաց. կարդում է Սևակը

February 4, 2013 Բանաստեղծություններ

.

Պարույր Սևակը կարդում է ՛՛կենաց՛՛ բանաստեղծությունը

Կարդալ ամբողջությամբ

ԿԱՐԴՈՒՄ Է՝ ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿԸ

February 4, 2013 Բանաստեղծություններ

Պարույր Սևակը կարդում է՝
1.Ապրե՜լ, ապրե՜լ
2.Մի պահ զղջում եմ
3.Հայաստան
4.Վարք մեծաց
5.Լեռնային գիշեր
6.Մոր ձեռքերը
7.Անկեղծ ասած
բանաստեղծությունները:

Կարդալ ամբողջությամբ